Beste Sponsor, wij verzoeken u geen sponsorgelden meer over te maken vanwege het behalen van ons einddoel. Medio 2024 zal Stichting Kans stoppen met ondersteuning van het project in India. Met dank en groet, Bestuur Stichting Kans Venlo.

Financiën

Financiering

De bouw van het project is gefinancierd door donaties van stichtingen en particulieren. Het N.C.D.O. en Wilde Ganzen hebben aanzienlijk bijgedragen door het toekennen van extra gelden in de vorm van subsidies en premies. Ook vele andere stichtingen, organisaties, bedrijven en particulieren hebben bijgedragen aan het tot stand brengen van dit project.

De jaarlijkse exploitatie wordt deels gefinancierd uit opbrengsten die worden gerealiseerd op het project zelf. Er is een plantage met eigen gewassen zoals koffie en peper maar ook veeteelt, melk en een naaiatelier. Tevens wordt er energie (Biogas) opgewekt uit de koeienmest, zijn er eigen waterputten gerealiseerd en liggen er zonnepanelen op het dak.

De opbrengsten uit het project zijn nu en ook in de toekomst veel te klein om de begroting sluitend te maken. We blijven dus voor het grootste gedeelte afhankelijk van giften die jaarlijks door organisaties, bedrijven en particulieren uit Nederland worden gedaan.

De afgelopen jaren heeft Stichting Kans veel acties op touw gezet om onze gelden te werven. Van het houden van kunstveilingen tot het maken van wenskaarten.

Wij geven regelmatig voorlichting over ons project. Dit kan individueel of in een groep. U kunt hiervoor altijd een beroep op ons doen.

Stichting Kans is door de belastingdienst aangemerkt met de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dit heeft zowel voor de Stichting als voor de schenker fiscale voordelen.

Sponsoring

Financiering van ons project en zorgen voor de exploitatie is natuurlijk van levensbelang. Er zijn vanaf de start van ons project vele bedrijven, particulieren en instellingen geweest die ons op een fantastische manier hebben gesteund. We hebben een vaste kern van donateurs die maandelijks en/of jaarlijks ons project ondersteunen.

Stichting Kans heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). 
Het voordeel voor de donateur/schenker is dat deze een maximale aftrekbaarheid heeft bij schenkingen en giften aan onze Stichting.

Er zijn natuurlijke diverse mogelijkheden om donateur te worden van Stichting Kans;

• periodieke of éénmalige gift ter ondersteuning van het project.
• periodieke of éénmalige gift ter ondersteuning van het studiefonds.
• een kind financieel adopteren (voor een studiefonds) lagere, middelbare of
 beroepsopleiding.
• een schenking laten vastleggen middels uw testament.

En natuurlijk zijn wij blij met ieder bedrag, hoe klein dan ook.
Heeft u vragen over ons project en/of sponsoring neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier op deze website.

Studiefonds

In 2006 is stichting Kans gestart met het opzetten van een studiefonds.
Dit studiefonds verzekerde voor een groot aantal kinderen het studiegeld waarmee ze uiteindelijk een beroepsopleiding konden volgen/afronden om binnen de maatschappij een betaalde baan te verwerven. 
Het doel was dat ieder kind het hoogst mogelijke onderwijs zou krijgen binnen de mogelijkheden van het kind.
De oudere kinderen die een beroepsopleiding afgerond hadden, konden daarmee inkomen creëren en zorgde deels weer voor de financiering van de studies van de jongere kinderen. Dat resulteert erin, dat er steeds meer middelen beschikbaar komen voor het studiefonds en dat men minder afhankelijk is van externe gelden.

Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Kans voert alle activiteiten uit als vrijwilliger. Hier staat geen enkele vorm van beloning tegenover.

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

Copyright © 2019 Stichting Kans Venlo | Privacyverklaring