Beste Sponsor, wij verzoeken u geen sponsorgelden meer over te maken vanwege het behalen van ons einddoel. Medio 2024 zal Stichting Kans stoppen met ondersteuning van het project in India. Met dank en groet, Bestuur Stichting Kans Venlo.

Project

Geschiedenis

De oorspronkelijke initiatiefnemer van Sneha Bhavan was Pater Philip.
 Onder leiding van Pater Philip is de Vereniging Sneha Bhavan opgericht in India. Deze vereniging bestaat uit mannen en vrouwen met diverse specialisme. Voor de constructie/bouw van het gebouw werden werkloze vakkrachten uit de plaatselijke bevolking aangetrokken. Op deze wijze werd de gemeenschap optimaal betrokken bij het opzetten van dit bijzondere project. 
De gemeenschap van Mananthavadie in Kerala heeft dit project gesteund met een eigen financiële bijdrage.

In januari 2002 werd er 2 hectare grond gekocht en in maart werd er gestart met de bouw van het huis. Nog voor de opening in februari 2004, overleed op 11 juni 2003 pater Philip. De algehele leiding van het project werd overgenomen door pater Mathew Arampakuddy, een priester/projectleider met een groot en warm hart. Hij was betrokken bij velerlei projecten en woonde in de omgeving van het project in het parochiehuis. In 2010 heeft hij de projectleiding overgedragen aan zijn opvolger Fr. Thomas Mannithottam. In 2015 werd de leiding overgedragen aan Fr. Benny Edayath.

De dagelijkse leiding kwam in handen van een bekwame zuster, een verpleegkundige met veel ervaring opgedaan in het buitenland en onderwijzeres. Zij werd bijgestaan door twee medezusters met onderwijservaring.

Sneha Bhavan betekent “Huis van Hoop en Liefde” en zorgde voor de opvang van:

• Straatkinderen, al dan niet gehandicapt.
• Zwangere meisjes en vrouwen die uit hun familie of sociale groep werden verstoten.
• Vrouwen met hun kinderen die te maken hebben met mishandeling en/of seksueel geweld.
• Kinderen uit gebroken gezinnen.

Locatie

In ons project woonden en studeerden meer dan 200 kansarme kinderen. Er was een goede balans tussen structuur en discipline enerzijds en vrijheid en vrijetijdsbesteding anderzijds. De kinderen kregen passend onderwijs en waren verdeeld over vier scholen afhankelijk van leeftijd en intellect. Onderwijs bood de kans op een waardig bestaan en vergrootte de mogelijkheid om de cirkel van armoede te doorbreken.

Voor de kinderen was Sneha Bhavan een veilige thuishaven. Er was professioneel ondersteunend personeel onder dagelijkse projectleiding van Fr. Thomas Mannithottam en er werd gezorgd voor gezonde voeding en hygiënische voorzieningen. Sneha Bhavan voorzag in deze faciliteiten.

De kinderen binnen het project waren vaak wees of half wees. Ze kwamen deels uit gezinnen waar misbruik, mishandeling, prostitutie en drugs een belangrijke rol speelden. Hierdoor zijn veel kinderen getraumatiseerd en werd binnen het project individuele- en groepstherapie gegeven.

De totale kosten voor levensonderhoud van een volle bezetting (100 personen) bedroeg ongeveer € 2.200 per maand. Dit was voor voedsel, kleding, medicijnkosten, elektriciteit en een basisvergoeding voor het schoolgeld. De kosten voor schoolgeld liepen uiteen van € 216,00 tot € 1.100 voor een beroepsopleiding per jaar.

Project media

Verhuizing

Vanaf begin 2018 is de situatie voor Sneha Bhavan ingrijpend veranderd.
In India lag sinds jaren een wetsvoorstel van de Centrale Regering op de planken om de weeshuizen bij het Child Welfare Comitie onder te brengen. Ruim twee jaar geleden heeft de Centrale Regering geprobeerd dit wetsvoorstel definitief door te voeren. De inhoud van dit wetsvoorstel is om meer dan 1200 weeshuizen onder te brengen bij het Child Welfare Comitie (CWC) en voor Kerala onder de Kerala Orphanage Control Board.

Dat heeft veel protest opgeleverd in India en er zijn rechtszaken aangespannen tegen dit wetsvoorstel totdat dit uiteindelijk bij het Hoger Gerechtshof terecht kwam. De definitieve uitspraak is dat alle weeshuizen, dus de leiding en de gebouwen per 1 december 2017 door het CWC zullen worden overgenomen, dus ook SnehaBhavan.

Het bestuur van Stichting Kans, de directeur van SnehaBhavan, Fr. Benny Edayath en de leiding van het Bisdom hebben hier verschillende gesprekken over gevoerd in India om duidelijk te krijgen wat dit voor SnehaBhavan zou betekenen. Hoe kunnen wij juist handelen om de toekomst van “onze” kinderen en het huis, veilig te stellen ?
Er is door de leiding van Sneha Bhavan, het Bisdom en in overleg met Stichting Kans besloten om het gebouw Sneha Bhavan te sluiten als weeshuis/opvanghuis. Sneha Bhavan zal uit alle officiële registers worden uitgeschreven en in de functie van weeshuis/opvanghuis worden gesloten. Het gebouw zal een andere sociale functie krijgen als de rust is wedergekeerd.

Onze 11 kinderen verhuizen naar enkele lokale hostels en klooster op korte afstand van SnehaBhavan. De lokale hostels zijn verbonden aan het opleidingsinstituut/-college van de kinderen en worden enigszins aangepast om een goed thuis te bieden. Gelukkig is dit geen enorme verandering. Omgeving, scholen, colleges blijven hetzelfde en ook Fr. Benny is in de buurt. Intern zijn de zaken vooraf goed besproken met de kinderen en ouders. In de beleving van onze Stichting is dit de beste oplossing voor het project en de kinderen. Voor deze kinderen garandeert Stichting Kans het opleidingstraject tot afronding van een beroepsopleiding.

De hele wetswijziging schept veel verwarring en problemen voor de meer dan 1200 weeshuizen. Een positieve ontwikkeling is dat de regering besluit om zelf voor de kansarme kinderen te gaan zorgen en corruptie en mistoestanden hiermee tegengaat binnen een aantal tehuizen.
Mochten er vragen bij u ontstaan over deze nieuwe ontwikkelingen, neem dan gerust contact met ons op.

Lees onze zomer nieuwsbrief 2018 over de laatste stand van zaken.

Copyright © 2019 Stichting Kans Venlo | Privacyverklaring